Energi

Hallå där! …

Jihad Eshmawi, Hjärnkollsambassadör.

… Jihad Eshmawi som är Hjärnkollsambassadör för Riksförbundet Hjärnkolls arvsfondsprojekt Den egna berättelsen och kommer att prata om psykisk ohälsa och migration på Frilagret fredag den 12 januari.

Det är tungt ämne som kommer avverkas på seminariet. Hur angriper man detta ämne på ett konstruktivt sätt?

– Det är ett tungt ämne men det är också en verklighet för många människor. Vår metod är ambassadörskapet, alltså att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och migration utbildar och informerar andra. Genom att en ambassadör pratar om detta ämne utifrån sina egna erfarenheter blir det en nära relation mellan hen och publiken. Ambassadören blir lyssnad på och publiken har möjlighet att få information från en förstahandskälla. Vi tror att det kan ge människor nya perspektiv. Vi tror också att det kan ge hopp till människor som varit med om liknande upplevelser.

På vilket sätt behöver förståelsen öka för den psykiska ohälsan som drabbar flyktingar?

– Först och främst behöver man förstå att vi ser på psykisk ohälsa på olika sätt i olika delar av världen. Man behöver också förstå att flyktingar inte är en homogen grupp med ett enda synsätt. För det andra kan en personlig berättelse väcka förståelse för frågan på ett sätt som statistik och teori sällan lyckas med. Många kan nog förstå att krig och andra traumatiska händelser kan påverka ens psyke men kanske inte i vilken omfattning. För det tredje vill vi visa hur många faktorer tillsammans kan bidra till psykisk ohälsa, såsom den stress det kan innebära att komma till ett nytt land. Många kan nog ha svårt att förstå hur någon som har många traumatiska erfarenheter bakom sig kan uppleva asyltiden i skogen i Småland som bland det absolut värsta.

Vad upplever du är det viktigaste som besökarna kan ha med sig efter seminariet?

– Ökadöppenhet, kunskapochförståelse.