Glöd

EU investerar i linbanan

Europeiska investeringsbanken går in med 2,8 miljoner euro i Göteborgs linbaneprojekt. Pengarna är ett så kallat Elena-bidrag, ett stöd som kan ges till projekt inom bland annat energieffektivitet och hållbar infrastruktur.

– Det är stort för oss, även om 28 miljoner inte är så stor del av hela budgeten för linbanan. Det är också en bekräftelse från EU att linbaneprojektet är bra, säger Michelle Coldrey som är internationell projektsamordnare på Trafikkontoret till Göteborgdirekt.

Coldrey säger vidare till tidningen att ansökningsprocessen har varit lång och jobbig, men att den underlättar inför kommande ansökningar.

– Många andra europeiska städer har fått upp ögonen för linbanan nu. Förhoppningsvis öppnar det här bidraget upp för andra EU-pengar, säger hon.