Glöd

Prenumerationsärenden: prenumeration@syregoteborg

se och 08-84 50 33 Administration: Gotlandsgatan 46, 116 65 Stockholm Redaktion: redaktionen@syregoteborg.se Syre Göteborg, c/o, Södra Larmgatan 6, 5tr, 411 16 Göteborg Utgivare: Björn Danielsson Redaktionschef i Göteborg: Ingemar Tigerberg Göteborgsredaktör: Maja Andersson Energi: Jenny Luks Ledarredaktionen: Valdemar Möller E-post: fornamn.efternamn@syregoteborg.se. Syre Göteborg ges ut av Mediehuset Grönt och är på ledarplats frihetligt grön. ISSN: 2002-4444