Radar

Göteborg tillgängliggör buller- och luftkvalitetsdata

Här visas bullernivåer i Göteborg.

Nu gör Göteborgs stad det enklare för alla att se hur luftkvaliteten och bullernivåer är på olika platser i staden. På bland annat miljöförvaltningens öppna karta publiceras öppna data för hela Göteborg.

Miljöförvaltningen kartlägger trafikbuller och luftkvalitet enligt EU-förordningen om dessa. Hittills har datan mest funnits tillgänglig för tjänstemän och berörda politiker. Genom kartprojektet hoppas Miljöförvaltningen öppna upp för fler.

– Om du till exempel vill kolla var det inte bullrar så mycket eller utforska var luftkvaliteten i kommunen är bra, säger Johan Sylvén, GIS-ansvarig på miljöförvaltningen till Vårt Göteborg.

Miljöförvaltningens mätningar och beräkningar visualiseras på kartan genom olika färger där representerar högst värden och grönt lägst. Det går att zooma in och undersöka olika adresser i detalj.

Kartan hittas på karta.miljoforvaltningen.goteborg.se. Luftkvalitetsnivåerna handlar om där historiska mätningar. Den som vill ha dagsaktuella nivåer hittar det på goteborg.se