Radar

Flera nya cykelfartsgator i Göteborg

Nu är cykelfartsgatan vid Mariaplan färdig. Den sträcker sig mellan Mariaplan och plaskdammen och innebär att cyklar och bilar får köra på samma gata i ”cykelhastighet”- en lösning som det inte finns några vägmärken för i Sverige eftersom den inte finns någon annanstans.

Sedan tidigare finns cykelfartsgator på Västra och Östra Hamngatan i centrum och på Redbergsvägen i Olskroken. Enligt Trafikkontorets egna undersökningar har cykelfartsgatorna varit uppskattade men i den mycket aktiva Facebook-gruppen ”Cykla i Göteborg” går åsikterna isär:

”Jag tycker att det blir klart sämre för cyklister då det blir trängre samt halt på gatstenarna. Härtill kostar det mycket pengar. Pengar som kunde använts för att förbättra cykelbanor resp bättre underhåll” skriver exempelvis Håkan Bohlin.