Radar

Fler göteborgare söker stöd efter #metoo

Antal ärenden som Stödcentrum för brottsutsatta i Göteborg hanterar har ökat med över 50 procent sedan #metoo-debatten inleddes. De ansvariga tror att kampanjen har minskat känslan av skam i att anmäla.

– Det kan handla om allt ifrån ofredanden eller våldtäkter som man tidigare inte vågat berätta om, till att man är i en relation och känner att det som sker i relationen inte är bra. Andras vittnesmål och den debatt som nu pågår blir en bekräftelse på att det man utsatts för inte är okej, säger Pauline Charlesworth som är kurator på Stödcentrum för brottsutsatta till Vårt Göteborg.

Stödcentrumet som drivs av Göteborgs stad erbjuder hjälp och stöd både för dem som har utsatts för brott och till brottsutsattas anhöriga.

Det handlar bland annat om stödsamtal, individuella eller i grupp.

– När den som utsatts för ett sexualbrott nu vågar berätta för sina närstående uppstår så klart oro och många frågor. Då kan det kännas bra som närstående att få komma till oss och prata och få hjälp att förstå vad som händer, säger Pauline Charlesworth.

#Metoo-kampanjen har fått ett enormt genomslag hos svenskarna. Enligt en ny undersökning gjord av Ipsos åt DN uppger sju av tio svarande att de har ”pratat om ämnet sexuella trakasserier med vänner eller familj” under de senaste veckorna.

Män har pratat om det i lika hög grad som kvinnor, säger Ipsos opinionschef David Ahlin till tidningen.

I undersökningen framgår även att så mycket som tre av tio kvinnor har berättat om egna erfarenheter av sexuella trakasserier under #metoo.