Radar

Staden brister i informationssäkerheten

En ny rapport från stadsrevisionen visar att det finns brister i Göteborgs stads it-säkerhetsarbete. Detta ökar risken för att bland annat känsliga personuppgifter läcker ut.

Under veckan presenterade stadsrevisionen två nya rapporter där man dels har granskat informationssäkerheten inom Göteborgs stad, dels hanteringen av statliga bidrag för flyktingmottagande. Stadsrevisionen pekar på brister i båda rapporterna.

I granskningen av informationssäkerhetsarbetet ingår kommunstyrelsen, kretslopp och vattennämnden, nämnden för intraservice, social resursnämnd och Förvaltnings AB Göteborgslokaler. Rapporten visar att det finns brister när det gäller att följa regler och rutiner, vilket kan påverka säkerheten när det gäller exempelvis personuppgifter som finns lagrade hos socialtjänsten.

– Det finns en risk att det finns information som borde skyddas väldigt noga, och vi kan inte se att de aktuella nämnderna skyddar den typen av information, säger stadsrevisionens ordförande Lars Bergsten i en intervju med P4 Göteborg.

Störst brister finns hos nämnden för intraservice, som tidigare i höst fick allvarlig kritik av stadsrevisionen för att ha brutit mot regelverken vid utlandsresor. Utöver detta genomför Göteborgs stad just nu en arbetsrättslig utredning av misstänkt mutbrott inom förvaltningen.

– Revisionskritik är alltid allvarlig och vi får titta på detta. När det gäller sakinnehållet har jag ingen möjlighet att kunna uttala mig, säger Tord Karlsson (S), ordförande i nämnden för intraservice, till P4.

Granskningen av rutinerna för att ansöka om och följa upp statliga bidrag för flyktingmottagande visar att en av nämnderna, utbildningsnämnden, har tillräcklig intern styrning och kontroll av hur de statliga bidragen hanteras.

De övriga granskade nämnderna – social resursnämnd samt stadsdelsnämnderna Västra Hisingen och Östra Göteborg – behöver ytterligare förstärka arbetet enligt revisorerna.