Radar

Chalmers satsar på solceller

4 200 kvadratmeter tak på Chalmers campus Johanneberg ska täckas med solceller. Genom satsningen vill man främja högskolan som forskningsmiljö för framtidens energilösningar.

Chalmersfastigheter och Akademiska hus satsar åtta miljoner kronor på att installera solceller på Chalmers campus Johanneberg. Sammanlagt 4 200 kvadratmeter tak fördelat på åtta byggnader kommer att täckas, vilket ska ge en årlig elproduktion på 550 000 kilowattimmar.

– Vårt lokala elsystem på campus Johanneberg kommer att få en solelsandel som ligger närmare den andel man räknar med för framtidens elmarknad som helhet. Det ger nya konkreta möjligheter att studera hur en ökande andel solel kommer att påverka elsystemets infrastruktur, affärsmodeller och lagstiftning, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson i ett pressmeddelande.

Genom satsningen vill man främja Chalmers som forskningsmiljö för framtidens energilösningar.

I dag pågår ett flertal forskningsprojekt på området som gynnas av de nya solcellerna, bland annat EU-projektet Fossil free energy district där man skapar en virtuell energimarknadsplats för att kunna handla med el lokalt.

Installationen startar våren 2018 och ska vara färdig under 2019. Tillsammans med de solceller som redan finns förväntas anläggningen täcka omkring 3 procent av campus Johannesbergs totala elförbrukning, vilket innebär att det kommer att vara en av Sveriges mest solcellstäta stadsdelar.