Radar

Arbetsmiljön ska bli bättre

Sjukskrivningarna har ökat i Göteborgs stad, främst inom kvinnodominerade yrken.

Kommunfullmäktige har antagit en plan för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningarna i Göteborgs stad.

Mellan år 2015 och 2016 ökade kostnaderna för sjukskrivningar med 22 procent, från 434 till 531 miljoner kronor. Värst drabbade är anställda under 35 år i kvinnodominerade yrken.

En av de huvudsakliga ambitionerna med planen är att ta ett helhetsgrepp på arbetsmiljöarbetet.

– Många gånger hanteras arbetsmiljöarbetet som en ren HR-fråga (fråga för personalavdelningen, reds. anm.), fast hela verksamheten påverkas. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att göra ett bra jobb och en oerhört stark indikator för att arbetsplatsen ska kunna rekrytera och behålla personal, säger Elisabet Palmér, projektledare på stadsledningskontoret som tagit fram planen.

– Det viktigaste med den nya planen tycker jag är att vi skapar en röd tråd kring arbetet med hälsa- och arbetsmiljö som går hela vägen från golvet och upp till de högsta beslutsfattande nivåerna. Vi har redan fått väldigt starkt gehör från politiken, vilket känns positivt, säger Elisabet Palmér.