Förstasidan

Valdemar Möller

”Vi i den rikare delen av världen bär dessutom den övervägande delen av skulden till de katastrofer som nu drabbar många fattigare länder.”

Glöd – Ledare