Radar

Liberalerna under fyra procent i Västsverige

SCBs stora väljarundersökning visar att Liberalerna endast har stöd hos 3,8 procent av västsvenskarna. Miljöpartiet och Kristdemokraterna klarar sig däremot båda över fyra procent.

SCBs väljarundersökning:

I Statistiska centralbyråns stora partisympatiundersökning som presenterades i tisdags hade både Miljöpartiet och Kristdemokraterna hamnat under riksdagsspärren om det vore val i dag, med 3,8 respektive 3,1 av svenskarnas röster.

Om västsvenskarna fick bestämma skulle dock båda partierna sitta kvar i riksdagen: Här klarar sig MP precis över spärren med 4,1 procent, medan KD får 4,5 procent av väljarnas röster.

Däremot skulle Liberalerna åka ur, då endast 3,8 procent av väljarna i Västsverige skulle lägga sin röst på dem. Felmarginalen för samtliga partier är 0,9 procent.

Socialdemokraterna är det mest populära partiet i med 29,4 procent av rösterna, följt av Moderaterna med 23,0. Skillnaden mellan de största partierna är alltså mindre än i Västsverige än i landet som helhet.

Sverigedemokraterna får 15,3 procent av rösterna vilket är något mer än i landet totalt.

Centerpartiet landar på 9,6 procent och Vänsterpartiet på 7,4. Övriga partier får 3,0 procent av väljarrösterna.