Radar

Experiment ska minska effektbehovet i elnätet

Nu startar ett nytt marknadsbaserat projekt som ska utveckla energisystemet i Göteborg.

I ett experiment ska utvalda fastighetsägare hos Göteborg energi erbjudas ekonomiskt stöd för att genomföra åtgärder som ska minska effektbehovet i elnätet och fjärrvärmesystemet.

Syftet är att underlätta övergången till förnybara energikällor.

Systemet kallas för Vita certifikat och används för att uppnå ökad energieffektivisering, minskad energianvändning och/eller minskade koldioxidutsläpp. Systemet används i dag i bland annat Storbritannien, Danmark och Italien.

I Göteborgsexperimentet kommer totalt 5 miljoner kronor att delas ut, pengar som delas ut till de anbud som ger störst effektminskning per sökt belopp.

Projektet är ett samarbete mellan flera aktörer, bland annat Göteborg energi, Naturskyddsföreningen och Handelshögskolan i Göteborg.