Zoom

De sparar pengar och får förbättrad hälsa

Att byta fotogen och dieselgeneratorer mot solceller ger en stor vinst både miljö- och hälsomässigt.

De aktiva drivkrafterna för att skapa mer förnyelsebar energi i Sverige blir allt starkare. Men det finns också Göteborgsinitiativ som satsar på att sätta upp solceller på helt andra platser, som landsbygden i Kenya.

Företaget Trine startades 2015 och har genom sin crowdfundingplattform redan investerat drygt 2,5 miljoner euro på solcellsintallationer i byar runt om i Afrika som ligger för avsides för att vara anslutna till något elnät. Därigenom ger de mer än 194 000 personer tillgång till förnybar el, och tar bort drygt 58 000 ton koldioxidutsläpp. Miljövinsten blir extra stor, då det i stort sett enda alternativet som funnits på dessa platser tidigare har varit fossila bränslen som fotogen.

– Att ta bort fotogenet ger ju en stor minskning av koldioxidutsläppen, samtidigt som det förbättrar inomhusmiljön, säger Sam Manaberi, en av grundarna och VD.

Han berättar att tanken med företaget från början har varit tre P:n: people, planet, profit. Alla vinner på upplägget: människornas levnadsförhållanden förbättras radikalt, klimatet gynnas av minskade koldioxidutsläpp och de som investerar tjänar en ränta på omkring fem procent.

För det handlar inte om bistånd. Istället är det lån som ges till själva installationen av solcellerna, vilket sedan betalas tillbaka under en förutbestämd tidsplan. Tanken är att vara länken mellan personer i Europa som har minst 250 kronor över att investera i något gott och solenergibolag på tillväxtmarknader som möjliggör för människor på landsbygden att skaffa sig en bättre elkälla. Och det finns goda anledningar till det.

– En fotogenlampa och dieselgenerator inomhus är som att röka två paket cigarretter om dagen. Där sitter ungdomar som pluggar om nätterna för att studera sig ur fattigdom och så inhalerar de ett cancerogent ämne med risk att få lungcancer. Dessutom är ju fotogen flytande. Det kan vara livsfarligt om det hälls ut och börjar brinna. Det är dåligt på alla sätt, säger Sam Manaberi.

Finansiering – inte bistånd

Det Trine gör är därför att hitta de lokala entreprenörerna och hjälpa till med finansiering av solenergiprodukter. För det är just startkapitalet som behövs.

– Väl installerat så är solenergi det bästa och ofta billigaste alternativet. Människor har ofta den summan extra per månad som fotogen innebär. Det de saknar är en större summa för att kunna betala en investering som solenergi direkt.

Många gånger blir de personer som installerat solceller själva agenter efteråt.

– De säljer kanske majs i vanliga fall, och så solpaneler vid sidan av det. Showroomet har de hemma och där kan de berätta hur det funkar, säger Sam Manaberi.

Han har själv varit nere i Kenya vid flera tillfällen, det land där de har lokalkontor och flest samarbetspartners. Han brukar försöka att fråga de personer han möter vilka fördelar de ser med solceller. Och det är inte miljön och det globala klimatet som brukar tas upp.

– Den enskilt största anledningen till att byta till solenergi är hushållens ekonomi: man sparar pengar och får förbättrad hälsa. En kvinnlig entreprenör som jobbade som frisör fick fler kunder för att hon kunde erbjuda hårtorkar. Sedan kan ju barnen studera mer under kvällarna, säger han och fortsätter:

– Jag pratade med en äldre kvinna, Teresia, och försökte fråga henne mer ingående vad det verkligen betyder. Hon uttryckte det så bra: ”Mina barnbarn är den första generationen som inte kommer att acceptera en värld utan el”. Deras föräldrar var vana vid att ha el ibland och ibland inte, medan fyraåringen börjar gnälla om elen inte fungerar.

Vinst med gott syfte

Genom att stå på de tre benen people, planet och profit har det rätt så nystartade företaget redan lockat till sig intresse från många håll. Nyligen blev de utsedda till Best social impact startup av Nordic startup awards och för två år sedan blev Sam själv utsedd till årets sociala entreprenör av SEB. I affärstidningarna lovordas företaget och Sam lyfter gärna fram att han tror på att profit with purpose, alltså vinst med ett syfte, är framtiden och att man inte ska skämmas för att man tjänar pengar på någonting som också är bra.

– Nej, tvärtom. De som räddar världen på riktigt ska väl belönas mest? Jag tror att i framtiden så kommer vi inte att prata om hållbara investeringar, för det kommer att vara så självklart. Vi kommer bara prata investeringar.

Vill skala upp stort

Även om Trine kan tyckas ha kommit långt, så menar Sam Manaberi att man har mycket kvar att bevisa och jobba vidare med. Den största utmaningen blir att skala upp verksamheten, för målet är satt högt: att inom 5 år ha gett 66 miljoner människor tillgång till el. Men han tror fullt ut på sitt team av medarbetare som just nu växer till antalet.

– Egentligen borde vi göra ännu mer. Det finns 1,1 miljarder människor som lever i energifattigdom i dag. Så det är dags för oss alla att växla upp!