Energi

Träning i icke-våldsaktivism

Söndag 3 december

Temadag

BLLF Sweden – Front mot slaveri bjuder in till en temadag där möjligheten finns att öva sina färdigheter i icke-våldsaktivism, tillsammans med Jill Carr-Harris från Indien som har lång erfarenhet av att hantera politiska problem med effektiva icke-våldsamma strategier. Föranmälan krävs.

Tid: 12.00–17.00, 3 december Plats: Campus Haga Kostnad: Gratis.