Radar

Konservativa krafter slår hårt mot jämställdhet

Soraima Torres med sin dotter Mariela och dotterdotter vid en demonstration mot kvinnomord som genomfördes i Buenos Aires i somras.

Även om allt fler länder i Latinamerika infört nationella regelverk och handlingsplaner för att skydda kvinnor utgör våldet mot kvinnorna i regionen en stor utmaning. Det visar en rapport från FN-organen UN Women och UNDP som presenterades nyligen.

Rapporten som presenterades den 22 november visar att 94 procent av länderna i regionen numera har infört regelverk och handlingsplaner för att skydda kvinnor, jämfört med 74 procent av länderna 2013.

Samtidigt varnar rapporten From Commitment to action: Policies to end violence against women in Latin America and the Caribbean för att antalet mord på kvinnor ökar.

I två av fem fall har kvinnor mist livet till följd av våld i hemmet. Omkring 30 procent av kvinnorna har utsatts för våld av sin partner och nära 11 procent har utsatts för sexuellt våld av någon annan än sin partner.

Susana Chiarott, från den latinamerikanska/ karibiska organisationen för kvinnors rättigheter, Cladem, menar att antalet kvinnomord i praktiken utgör ett dolt folkmord.

– Om samma antal människor skulle dödas av etniska, religiösa eller andra skäl, skulle myndigheter och människor i allmänhet reagera annorlunda. Men nu finns det en mindre medvetenhet eftersom det handlar om kvinnor, säger hon. Trots de avsevärda framstegen som gjorts när det gäller nationella handlingsplaner har regionen det största antalet fall av våld där kvinnor utsätts av någon annan än sin partner, förklarar Susana Chiarott.

– Det finns välorganiserade kampanjer mot kvinnors rättigheter. Konservativa sektorer i alla länder i regionen är knutna till varandra och utformar gemensamma strategier och aktiviteter. Attackerna mot den så kallade jämställdhetsideologin kopieras och genomförs på samma sätt i länder som Argentina, Bolivia, Brasilien, Colombia, Dominikanska republiken, El Salvador, Mexiko, Paraguay, Peru eller Uruguay.

Bland annat försöker man sätta stopp för sexualundervisning, jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering på grund av sexuell läggning inom skolornas läroplaner. I vissa fall sätter man stopp för lagliga aborter.

– Det här är ett uttryck för den globala koloniala fundamentalismen. Det handlar om en offensiv som är anti-feministisk, transfobisk och homofobisk och som ultrakonservativa sektorer och evangeliska kyrkor står bakom, säger Karina Bidasecam vid det regionala forskningsrådet Clacso.

I Colombia arbetade konservativa krafter aktivt emot att fredsavtalet innehöll ett jämställdhetsperspektiv.

– Feminazi är ett begrepp som börjat användas av dessa krafter för att beskriva dem av oss som försvarar likabehandling och icke-diskriminering på grund av sexuell läggning och de kvinnor som vill stoppa kvinnomorden, säger Karina Bidasecam.

Tonårsgraviditeterna ökar i Latinamerika och Karibien och det är den enda regionen i världen där det sker.

Det framhöll 150 organisationer vid ett uttalande i samband med Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheters möte den 24 oktober i Montevideo i Uruguay.

När feministiska organisationer höll ett möte i Montevideo för ett år sedan slog de fast att regionen möter demokratiska bakslag som ett resultat av att man mött många nya hinder som underminerar medborgarnas vilja genom att nya regeringar utestänger kvinnor allt mer.