Radar

Knappt var fjärde röstade i valet till ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige i Göteborg har möte i kommunfullmäktiges sal i Kronhuset.

Nyligen avslutades valet till ungdomsfullmäktige i Göteborg. Valdeltagandet blev något högre än ifjol, men det är fortfarande en minoritet av stadens unga som väljer att lägga sin röst.

I mitten av november pågick valet till Göteborgs ungdomsfullmäktige 2018. Knappt 23 procent av stadens röstberättigade barn och unga röstade, vilket är en liten uppgång jämfört med i fjol, då valdeltagandet var knappt 21 procent. Siffran är dock betydligt lägre än rekordåret 2015 då nästan 33 procent röstade.

– Vi är så klart glada att valdeltagandet har ökat, men samtidigt är vi lite oroliga för att detta kan vara en trend och inte en slumpmässig nedgång. Vi kommer att utvärdera och titta ordentligt på vad orsakerna kan vara, säger Paula Aijmer som är planeringsledare för ungdomsfullmäktige.

Att inte fler unga deltar i valet kan ha flera förklaringar, menar Paula Aijmer. Mycket handlar om resurser och om hur stadsdelarna prioriterar uppdraget politiskt och på förvaltningsnivå. Hon tror också att den stundande omorganisationen, då förskola och grundskola ska centraliseras, kan skapa viss oro i stadsdelarna och göra att frågan om ungdomsfullmäktige nedprioriteras. Men det kan också handla om större förändringar i samhället, tror hon.

– Om man ska titta på större generella trender ser vi att man kanske inte har samma tilltro till våra demokratiska system och institutioner, och att man ser till en annan typ av ledare. Det är väldigt viktigt att fundera på det större perspektivet.

Så hur ska man locka fler unga att engagera sig? Paula Aijmer menar att arbetet med ungdomsfullmäktige behöver blir långsiktigt och ordentligt förankrat.

– Vi behöver bygga in det i våra strukturer, det ska vara en självklarhet att arbeta med valet till ungdomsfullmäktige, säger hon och tillägger:

– Det är viktigt att vuxenvärlden tillgängliggör våra demokratiska processer. Där behöver vi lägga mycket fokus. Det finns så otroligt mycket outnyttjad potential bland barn och unga.