Förstasidan

Mattias Gönczi

”Ungefär 19 procent av dem som är över 17,5 kan misstas för att vara överåriga. Det där halvåret kan innebära skillnaden mellan liv och död.”

Glöd – Ledare