Radar

Hård kritik mot förslaget om tiggeriförbud

Moderaternas förslag att förbjuda passiv insamling av pengar i centrala delar av Göteborg möter kritik från både politiker och ideell sektor.

I början av veckan meddelade Moderaterna i Göteborg att man vill införa tiggeriförbud i de centrala delarna av staden. Förslaget har sedan dess fått skarp kritik från flera håll.

I måndags gick Moderaterna i Göteborg ut med att man vill förbjuda passiv insamling av pengar i delar av Göteborg.

Förbudet skulle gälla områdena kring centralstationen, Brunnsparken, Nordstan, Kanaltorget och Gustav Adolfs torg. Under december ska kommunfullmäktige klubba igenom nya ordningsföreskrifter för Göteborgs kommun, och Moderaternas förhoppning är att tiggeriförbudet ska inkluderas i dessa.

Reaktionerna från övriga partier lät inte vänta på sig. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är starkt kritiska.

– Jag är inte imponerad. Det är ett riktigt dåligt förslag, sade kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) till GP.

Inte heller kollegorna inom oppositionen stöttar förslaget. Kristdemokraterna skriver i ett yttrande inför kommunstyrelsens sammanträde, där förslaget ska tas upp, att ”Vi kommer aldrig att förbjuda människor att be om hjälp.” Liberalerna skriver i sin tur att ”Tiggeriet som samhällsproblem behöver motverkas, men på andra sätt än genom förbud.”

Göteborgs stad har i dag ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP) med frivilligorganisationerna Stadsmissionen, Räddningsmissionen och Frälsningsarmén för att stötta utsatta EU-medborgare och papperslösa.

Åsa Vilu, enhetschef på Stadsmissionens verksamhet Crossroads som riktar sig till EU-medborgare, tycker inte att ett tiggeriförbud är rätt väg att gå.

– Stadsmissionen anser inte att tiggeriförbud är en lösning på situationen, utan bara ett sätt att sopa problemen under mattan. Det här är en komplex fråga, där de utsatta EU-medborgarna som försörjer sig i gatumiljö kommer hit på grund av stor social och ekonomisk utsatthet i sina hemländer. Det handlar om strukturell fattigdomsbekämpning som behöver ske inom EU och i hemländerna. Ett tiggeriförbud i Nordstan eller andra lokalt avgränsade platser i Göteborg är inte lösningen, säger hon till Syre Göteborg.

Åsa Vilu tycker att det samarbete som i dag sker mellan frivilligorganisationerna och Göteborgs stad inom IOP:t fungerar bra.

– Jag tycker trots allt att Göteborgs styrande politiker idag har en ganska generös hållning gentemot utsatta EU-medborgare. Det finns många andra städer i Sverige där man inte alls finansierar insatser för denna målgrupp så som Göteborg har valt att göra. Vi som arbetar operativt inom IOP:t har ett ganska stort handlingsutrymme att agera så som vi utifrån vår professionalitet bedömer är bäst för dem vi möter.

Tror du att även fler partier skulle kunna följa efter Moderaterna?

– Jag tänker att det alltid finns en risk när man från politiskt håll inte ser hela bilden och vill agera snabbt i en samhällsfråga; att man då väljer att göra ganska starka nedslag som blir väldigt fragmentariska. Vi kan se detta i många olika frågor, inte bara när det gäller EU-medborgarna. Många sociala frågor är komplexa och behöver ses i ett långsiktigt helhetsperspektiv och det blir bekymmersamt när man agerar snabbt utifrån en ganska begränsad horisont.

Maja Andersson

Fotnot: Moderaternas förslag skulle ha tagits upp på kommunstyrelsens sammanträde 22 november, men ärendet bordlades till 29 november.