Radar

Västlänken en dom närmare byggstart

I tisdags kom domen i Mark- och miljödomstolen i Vänersborg kring den överklagade detaljplanen för Västlänkens tunnlar. Domstolen anser att Trafikverkets plan för tunnlar och schakt är inom lagens gränser och ger därför sitt godkännande.

Detaljplanen hade överklagats av bland annat nätverket Trädplan. Denna dom kan därefter komma att överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt.

I skrivande stund har dom inte fallit för vattenverksamheten kopplat till Västlänksbygget, som också den är under prövning i Vänersborgs mark- och mijödomstol. Västlänken är en planerad tågtunnel under stora delar av centrala Göteborg.