Radar

Statsministern vill sätta EU-fokus på rättvisa jobb

Ett EU med fokus på sociala frågor är Stefan Löfvens vision.

EU-toppmötet som pågår under fredagen i Göteborg är statsminister Stefan Löfvens initiativ. Det är en del av hans och regeringens ambition att sätta fokus på de sociala frågorna i Europa. I Göteborg är huvudfokus ”rättvisa jobb och tillväxt” men inga beslut kommer att fattas på mötet.

EU-toppmötet:

Drygt 16 år efter det EU-toppmöte som kom att traumatisera göteborgarna för lång tid framöver, arrangeras nu ett nytt.

Hans och regeringens linje i EU-sammanhang är att sätta fokus på det sociala kontraktet i Europa. EU behöver spela en större roll i att förbättra människors livsvillkor. Tillväxten behöver komma fler till del, menar regeringen.

Stefan Löfven menar att jämställdhetsfrågor är en central del för att åstadkomma detta.

– Alla seriösa diskussioner om ett socialt Europa måste integrera ett jämställdhetsperspektiv. Vi måste se till att män och kvinnor har lika möjlighet till arbete vilket innebär att män måste ta lika stort ansvar för hemmet och familjen som kvinnor. Jämställdhet är inte bara en grundläggande rättighet, utan också en smart investering i jobb och tillväxt, säger han, utan att gå in på vad som skulle krävas i form av EU-lagstiftning.

Mötets inriktning är inte att fatta några beslut. Ambitionen är istället mer av dialogkaraktär där stats- och regeringscheferna i EU, ordförande i Europeiska rådet Donald Tusk och ordförande i Europaparlamentet Antonio Tajani är inbjudna för att samtala om frågorna med arbetsmarknadsparterna och civilsamhälle. Social platform och European Youth forum är två av civilsamhällets organisationer som deltar.