Radar

Nytt klimatråd ska leda omställningen i Göteborg

Det nya klimatrådet ska bidra till ökat samarbete mellan aktörer i Västra Götaland, till exempel att bidra till att fler i byggbranschen kan vara med och bygga ut järnvägen.

Västra Götaland har numera ett klimatråd bestående av representanter från kommuner, näringsliv, akademi och intresseorganisationer. Tillsammans ska de vara en samlande kraft för satsningen Klimat 2030.

Nyligen lanserades Västra Götalandsregionens och länsstyrelsen i Västra Götalands gemensamma satsning Klimat 2030, som du tidigare har kunnat läsa om i Syre Göteborg.

Satsningen innebär bland annat att regionen ska ha minskat utsläppen av växthusgaser med 80 procent till år 2030 från 1990 års nivå.

Som en del i satsningen har man bildat ett klimatråd bestående av personer från olika delar av samhället: näringslivet, politiken, akademin, miljörörelsen och intresseorganisationer. Gruppens roll är att vara en samlande kraft och röst för Klimat 2030.

Man ska också arbeta för att synliggöra klimatarbetet i Västra Götaland och föra upp betydelsefulla frågor på nationell och internationell nivå. Klimatrådets arbete leds av landshövdingen i Västra Götaland och regionstyrelsens ordförande.

– Att fler aktörer inom alla samhällssektorer samarbetar och engagerar sig kommer att vara avgörande för om vi ska bli framgångsrika i energi- och klimatarbetet, sade landshövding Anders Danielsson i samband med att rådet presenterades.

Kristina Jonäng (C), regionråd för Centerpartiet i Västra Götaland, tycker att klimatrådets sammansättning bådar gott för framtiden.

– Det är ju det här som är Västsveriges styrka, att vi har en sådan bredd och en sådan kompetens. Nu kan vi träffas oftare och få en tightare avstämning mellan politik, akademi, näringsliv, kommuner om vad uppgiften faktiskt är, så att vi verkligen bli så där fokuserade som vi har sagt i dokumentet Klimat 2030 att vi ska bli, sade hon under lanseringskonferensen.

Jonäng tryckte på att klimatsatsningen är ett sätt för regionen att bli konkurrenskraftiga internationellt. På frågan om vad hon vill se att klimatrådet har åstadkommit om två år blev svaret hoppfullt:

– Vi har kommit närmare målet, helt klart. Näringslivet har investerat miljardbelopp så att styckpriset för alla olika insatser har sjunkit.

– Vi har fått en arbetsmarknad och ett utbildningssystem som kan matcha detta, för det är klart att vi behöver ju ännu fler ingenjörer på Chalmers, fler i byggbranschen som kan vara med och lägga ut järnvägsrälsen, fler bioanalytiker på AstraZeneca och fler kemiingenjörer som verkligen är på tårna dygnet runt. På den planhalvan tror jag att vi har sett en förändring om ett par år några år.

Det här är medlemmarna i Klimatråd Västra Götaland:

Sofie Allert, vd Swedish algae factory. Stefan Bengtsson, rektor för Chalmers.
Björn Broström, rektor för Borås Högskola. Martin Carling, ordförande Fyrbodals kommunalförbund.
Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län.
Ulf Kamne, kommunalråd i Göteborgs stad. Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland.
Karin Lexén, Naturskyddsföreningen.
Johnny Magnusson, ordförande regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen.
Niklas Gustafsson, hållbarhetschef Volvo group.
Jonathan Naraine, The Foodprint lab. Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem.
Pia Sandvik, vd RISE.
Johan Trouvé, vd Västsvenska handelskammaren.