Energi

Hallå där! …

Anna Mattsson, författare och arrangör.

…Anna Mattsson, författare och styrelsemedlem i Svenska Pen, som är arrangör och presentatör för programmet på Fängslade författares dag som arrangeras på Frilagret onsdag 15 november, där en rad poeter läser dikter på temat Flykt och förvandling.

På vilket sätt behövs Fängslade författares dag?

– Fängslade författares dag behövs för att påminna om och sprida kunskap om de skribenter som fängslats för sina texters skull.

Ofta har detta varit texter som informerat om sådant som makthavare inte velat att allmänheten skulle känna till.

Det är viktigt att påminna om att det fria ordet är något vi ständigt måste slå vakt om.

Vad innebär årets tema, Flykt och förvandling?

– Det är titeln på en diktsamling av Nelly Sachs. Som poet och judinna fick hon en fristad i Sverige och räddades undan nazisternas förföljelse. Temat innebär att Fängslade författares dag här i Göteborg ägnas åt dem som förföljs och hotas, men som också hittat ett poetiskt uttryck för sin kamp för överlevnad och fortsatt liv.

Du har ju själv en lång rad böcker i bagaget. Hur viktigt är det politiska i ditt eget skrivande?

– En politisk dimension i mitt eget skrivande är att bryta mot den tystnadskultur som länge rått kring exempelvis sexuella övergrepp. Det är ett återkommande innehåll särskilt i min prosa. Min senaste diktsamling Ljusgatan är också politisk i den mening att den utspelar sig i efterdyningarna av Kambodjas politiska trauma.