Radar

Stödpengar ska motverka jordskred

Över 450 familjer blev hemlösa i Surteraset år 1950.

Klimatförändringarna gör att skredrisken i Göta älv kan leda till allt större problem för kommunerna vid älven och för vattenförsörjningen i Göteborg. Därför har regeringen tillsatt en halv miljard för att hjälpa kommunerna att motverka skredrisken och gett Statens geotekniska institut, SGI, i uppgift att inrätta en särskild Göta älvdelegation.

Den 29 september 1950 inträffade ett av de mest omfattande jordskreden vid Göta älv. Bilden visar Surte Södra station där skredet blockerade Göta älv. Fler än 30 bostadshus förstördes under de tre minuter raset varade, men endast en person omkom.