Radar

Rika har bättre tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa

Nigeria är ett av de länder där bara en femtedel av de allra fattigaste har tillgång till utbildad personal i samband med förlossningar.

I Kamerun, Guinea, Niger och Nigeria har knappt 20 procent av de fattigaste tillgång till utbildad personal vid födslar. Men bland de rika i dessa länder har 70 procent av kvinnorna hjälp av utbildad personal i samband med förlossningar. Skillnaderna är stora – särskilt i västra och centrala Afrika.

Den fortsatta bristen på tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för kvinnor världen över lyfts fram i en ny rapport från FNs befolkningsfond, UNFPA.

– Ekonomiska klyftor bidrar till större ojämlikhet när det gäller tillgång till reproduktiv hälsa, och tvärtom, säger Richard Kollodge, författare till den nya rapporten.

Tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa är långt ifrån universell och jämlik. Kvinnor och flickor i den fattigaste femtedelen av hushållen i världen har ingen eller liten tillgång till preventivmedel eller hjälp av utbildad personal vid födslar. Det leder till fler oplanerade graviditeter och högre risk för att kvinnor blir sjuka eller dör i samband med graviditet eller förlossning.

I utvecklingsländer är 43 procent av graviditeterna oplanerade och dessa är särskilt vanliga bland fattiga kvinnor som har lägre utbildning och som bor på landsbygden. Att en ung kvinna inte kan välja när eller hur ofta hon vill bli gravid kan göra det svårare för henne att få en utbildning och innebära att det dröjer längre innan hon kan få ett betalt arbete. Det kan leda till lägre inkomster, marginalisering och bli en fattigdomsfälla, enligt Richard Kollodge.

I utvecklingsländer med höga födelsetal är kvinnors deltagande på arbetsmarknaden lågt. I Sydasien ligger siffran på 20 procent och i Afrika söder om Sahara ligger siffran på 22 procent.

När de en gång kommit ut på arbetsmarknaden leder den bristande jämställdheten till att kvinnor tjänar mindre än män för samma typ av arbete. Även om löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskat under de senaste åren tjänar kvinnor i genomsnitt bara 77 procent av det som männen tjänar globalt sett. Går löneutvecklingen i samma takt som den gjort hittills är lönerna jämställda först om drygt 70 år. Kvinnor som har barn hamnar ännu mer efter och har de lägre utbildning får de inte samma möjligheter, enligt Richard Kollodge.

De kvinnor som är analfabeter tjänar 42 procent mindre än de som är läs- och skrivkunniga och en majoritet av världens 758 miljoner analfabeter är kvinnor. Förlegade könsuppfattningar hindrar flickor från att gå i skolan och skapar en ond cirkel där kvinnor hamnar längst ned när det handlar om ekonomiska möjligheter och tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa.

Det beräknas att om alla flickor fullföljde gymnasiet skulle barnäktenskapen minska med 64 procent och antalet födslar per kvinna skulle minska med 42 procent.

Rwanda är ett av de länder som gjort störst framsteg när det gäller att vidta åtgärder för att minska skillnaderna mellan rika och fattiga hushålls tillgång till preventivmedel.

– Den politik som förs gör verkligen skillnad. Det finns saker som ett land kan göra oavsett bruttonationalprodukt för att förbättra förhållandena och minska ojämlikheterna när det gäller tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, säger Richard Kollodge.

Rwandas framgång beror delvis på den utökade tillgången till familjeplanering i byar och på hälsocentraler.

Men en ojämlik tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa är inte bara en fråga som berör utvecklingsländer, påpekar Richard Kollodge.

USA är ett av de länder i västvärlden som har den högsta mödradödligheten. I Texas ökade mödradödligheten från nära 19 dödsfall per 100 000 födslar 2010 till nära 36 dödsfall per 100 000 födslar 2014.

I de flesta fall handlade det om amerikaner med latinamerikanskt ursprung och afroamerikaner.

Samtidigt planerar regeringen att försämra skyddet, vilket kan komma att innebära att många sjukförsäkringar inte täcker graviditet.

Donald Trumps administration har redan tagit steg för att begränsa tillgången till preventivmedel, vilket påverkar uppemot 60 miljoner kvinnor. USA:s beslut att skära ned på anslagen till FNs befolkningsfond, UNFPA, påverkar även livet för många tusentals kvinnor.

I den nya rapporten från UNFPA framhålls att information och tjänster måste bli mer tillgängliga. Exempelvis skulle bättre tillgång till barnomsorg göra det möjligt för fler kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden och ta sig ur fattigdomen.

– Genom att komma tillrätta med skillnader i tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa får kvinnorna kontroll över sina egna liv, och på det sättet kommer man en bra bit på väg för att ta itu med de ekonomiska klyftorna, säger Richard Kollodge.