Radar

Biodieselindustrin i Argentina möter motstånd

Mark som har avverkats för att ge plats för soja i provinsen Córdoba i centrala Argentina.

Argentina är världens tredje största producent av biodiesel tillverkad av sojabönor. Men protektionistiska åtgärder i USA och Europa och debatten om produktionens miljöpåverkan innebär att biodieselindustrin går en osäker framtid till mötes.

I augusti satte USA i praktiken stopp för importen av biodiesel från Argentina som tillverkas av sojabönor. Landet införde höga importtullar med hänvisning till att billig soja från Argentina leder till orättvis konkurrens i förhållande till lokala producenter i USA.

En månad senare kunde Argentina delvis återhämta sig från det ekonomiska bakslaget när EU, i linje med Världhandelsorganisationens beslut, sänkte de antidumpningstullar som införts för biodiesel 2013.

Men de amerikanska åtgärderna möter kritik. – Vi är övertygade om att det handlar om dold protektionism. Beslutet som tagits av Trumpadministrationen påverkar inte bara konsumenter i USA, där bränslepriserna redan stiger, utan innebär också att möjligheterna att ersätta oljan dröjer, säger Gustavo Idígoras, konsult som arbetar för biodieselindustrins organisation i Argentina.

Han har uppfattningen att EUs sänkta tulllar innebär nya affärsmöjligheter – men att det inte kan ersätta exporten till USA.

EU har investerat stort i biobränslen sedan 2012, men användningen har minskat sedan 2015. Detta sedan det framkommit att användningen av jordbruksråvaror till bränsle bidrar till avverkning av skogar och påskyndade klimatförändringar.

Gustavo Idígoras menar att denna kritik inte stämmer. Han säger att användningen av biodiesel kan leda till en minskning av 70 procent av utsläppen av växthusgaser och bli ett viktigt verktyg i kampen mot den globala uppvärmningen.

Argentina, som är en stor sojaproducent, började utveckla sin biodieselindustri 2007. I dag har landet kapacitet att producera 4,4 miljoner ton biodiesel per år och 70 procent produceras av 10 transnationella företag.

– Argentina är den tredje största producenten av biodiesel från sojabönor, efter USA och Brasilien, men är världens ledande exportör av biobränsle om man räknar med alla råvaror, förklarar Julio Calzada vid Rosarios handelskammare.

De flesta anläggningar som producerar biodiesel ligger i närheten av staden Rosario där soja skeppas vidare från hamnen. Men för närvarande är hälften av produktionen inte igång.

Den inhemska konsumtionen av biodiesel uppgår till 1,2 miljoner ton, bland annat till följd av reglerna om att 10 procent biodiesel måste ingå i vanlig diesel.

Trots att branschen pressar den argentinska presidenten Mauricio Macris regering att öka andelen är påtryckningarna stora från bilföretagen som hävdar att detta kan påverka motorers prestanda.

Exporten av biodiesel från Argentina uppgick till 1,6 miljoner ton förra året. Det skapade intäkter på nära 1,2 miljarder dollar, enligt uppgifter från Rosarios handelskammare. Men mer än 90 procent av exporten gick till USA, en handel som avstannade i augusti sedan landet belagt biodiesel från Argentina med tullar på 57 procent. Detta med hänvisning till att Argentinas produktion av biodiesel är subventionerad eftersom exporten inte beskattas, till skillnad från exporten av sojabönor och sojabönolja som beskattas med 30 och 27 procent av sitt värde.

USAs beslut presenterades bara några dagar efter att USA:s vicepresident Mike Pence fått ett vänligt mottagande i Buenos Aires där han lovordade Mauricio Macris ekonomiska reformer.

Det argentinska utrikesdepartementet förkastade det amerikanska beslutet i ett uttalande i slutet av augusti och meddelade att regeringen ska inleda förhandlingar för att försöka få Washington att ändra sig.

Även EU har anklagat Argentina för dumpning av biodiesel genom att sälja till ett lägre pris än normalt. Därför införde EU tullavgifter på 24 procent på biodiesel från Argentina 2013. Men enligt Världshandelsorganisationen, WHO, handlar det om en felbedömning och EU rättade sig efter WHO:s slutsatser förra månaden.

Produktionens miljöpåverkan gör samtidigt att industrin går en osäker framtid till mötes.

– Utöver det faktum att grödor används till bränsle i stället för till mat så är argentinsk biodiesel inte alls grön. De utsläpp som förhindras till följd av en minskad användning av olja kan vara mindre än de utsläpps som blir resultatet av att sojabönorna transporteras. I Argentina sker transporterna med lastbil. Dessutom står sojaproduktionen bakom hälften av avskogningen de senaste åren, säger Hernán Giardini från miljöorganisationen Greenpeace i Argentina.

Jorge Hilbert vid Nationella institutet för jordbruksteknologi menar att kritiken som gäller produktionens miljöpåverkan uppstått till följd av ekonomiska och politiska intressen.

– Argentinska biobränslen uppfyller de mål om minskade utsläpp som man kommit överens om på global nivå, med hänsyn till vårt jordbrukssystem, säger han till IPS.

Jorge Hilbert hävdar att 80 procent av sojan som odlas i Rosario odlas på marker som använts i över 100 år, där det inte finns några problem med avverkning av skogar eller förluster av biologisk mångfald.

– Den olja som används för biodiesel är en biprodukt från soja och något som Argentina producerar i en sådan mängd att det inte finns någon marknad för den. Därför konkurrerar inte användningen i biobränsle med livsmedelsanvändningen, säger han.

Ekonomen Daniel Lema, som är specialiserad på jordbruksfrågor, säger att amerikanska och europeiska producenter påverkas av produktionen av biodiesel i Argentina.

– Problemet är att vårt skattesystem ger dem argument för att införa protektionistiska åtgärder. Argentina bör införa enhetliga skatter för alla biprodukter från soja för att inte förlora marknader, säger han till IPS.