Förstasidan

Rut Elliot Blomqvist

”Ett samhälle byggt på nyklassiska ekonomiska idéer och teknologier som flyg kan inte vara hållbart.”

Glöd – Ledare