Radar

Dyrare att stå i bostadskö

Det kommer att bli dyrare att stå i kö hos Boplats Göteborg.

På sitt senaste möte beslutade Kommunstyrelsen att avgiften ska bli nästan dubbelt så hög: från dagens 100 kronor till 180 kronor om året.

Under samma möte beslutade man också att ägardirektiven ska ändras och att kommunen nu blir ensam ägare av Boplats, som tidigare varit ett samarbete mellan Göteborgs stad, de kommunala bostadsbolagen och de privata fastighetsägarna.

Framöver är det kommunen ensam som sätter reglerna, vilket bland annat innebär att det alltid är kötiden som ska vara avgörande vid uthyrning av bostäder när övriga krav uppfyllts.

Fastighetsägarna GFR har tidigare gått ut med att många privata värdar kan komma att lämna Boplats om de inte längre själva får välja hyresgäster utifrån andra kriterier än kötid.

– En enkät vi gjort visar att nio av tio kommer att lämna Boplats om det blir så, sade Rikard Ljunggren, på Fastighetsägarna och vice ordförande i Boplats, till GP tidigare i år.