Zoom

1 000 sociala företagsjobb

Tanken är att det år 2020 ska finnas minst 1000 anställda i sociala företag i Göteborg.

Att sociala företag samarbetar med större företag för att ge mervärde åt varandra är något som företagsrådgivarna på Coompanion tycker är bra. På deras Sociala företagsdag i september var det ett av fokusområdena. För även om många sociala företag har mycket att ge kan det vara svårt att nå ut med sina budskap till de stora företagen. Då behövs hjälp med vägar in.

Samarbete i ramavtal

Det behövs fler jobbtillfällen på sociala företag i Göteborg, tycker organisationen, som lanserade kampanjen 1000 jobb tidigare i år. Tanken är att det år 2020 ska finnas minst 1000 anställda i sociala företag i Göteborg. I dag ligger siffran på ungefär 390, menar Sven Bartilsson på Coompanion Göteborg.

Sven Bartilsson berättar om ett annat samarbete mellan ett social företag och större företag. Social trade, som arbetar med försäljning åt sociala företag och som själva är ett socialt företag, har skaffat ett ramavtal med HSB som gör att de har rätt att sälja åt alla deras bostadsrättsföreningar och medlemmar.

Ett annat intressant samarbete är Clarion hotel post som anlitar Vägen ut fastighetsservice. Även detta tack vare säljföretaget Social trade.

Diana Ghinea som ansvarar för 1 000 jobb-projektet i Göteborg berättar att de jobbar mycket med att stärka de sociala företagen genom affärsutveckling och kompetensutveckling samt att Social trade, som arbetar med att sälja in sociala företag, är en del av projektet.

Struktur och reglering

– För att sociala företag ska kunna växa ännu mer krävs det att reserverade upphandlingar och upphandlingar med sociala hänsyn fungerar i praktiken, säger Diana Ghinea. Dessutom måste samarbetet med myndigheter vara tydligt, strukturerat och reglerat. Företagen behöver samarbeta och de sociala företagen behöver vara med i diskussionerna om stadens viktiga strategier, som Näringslivsstrategin och Jämlikt Göteborg.