Radar

Oenighet kring gift på älvbotten

Det råder oenighet kring huruvida miljögiftet TBT ska saneras från Göta älvs botten eller inte.

Miljögiftet TBT som ligger på Göta älvs botten kring gamla Cityvarvet behöver inte saneras bort, enligt en ny undersökning. Detta rapporterar P4 Göteborg. Rapporten är beställd och betald av Volvogruppen, ett av de tre företag som ska stå för den eventuella saneringskostnad som tidigare har uppskattats till flera hundra miljoner kronor.

Anna Ledin, chef för Göteborgs kommuns miljöförvaltning, säger till P4 Göteborg att man är överraskad av undersökningens resultat och att man nu har bett Volvogruppen att inkludera framtidsscenarion som är realistiska.

– När man först läste rapporten blev man ju väldigt förvånad och förundrad över att man landar i det här. Därför har vi meddelat dem att vi vill se andra scenarion och en ordentlig osäkerhetsanalys på det här.

Volvogruppen själva meddelar via en presskontakt att parterna jobbar vidare för att hitta en gemensam lösning.