Radar

Ny metod för organdonation

Sahlgrenska ska pröva en ny metod för organdonation.

Sahlgrenska universitetssjukhuset ska tillsammans med fem andra sjukhus i landet pröva en ny metod för organdonation, rapporterar SVT nyheter väst.

I dag kan man bara donera från personer som är så kallat hjärndöda, men vars hjärta fortfarande slår. Om de nya försöken lyckas kommer man framöver också att kunna använda organ från personer som avlidit av hjärtstillestånd.

Metoden används idag i länder som Norge och Spanien och förhoppningen är att den ska etableras även i Sverige. Idag väntar omkring 1000 svenskar på att få ett organ, och kön växer.

Bertil Andersson, donationsansvarig läkare i Västra Götaland, säger till SVT att den nya metoden skulle kunna ge omkring 50 nya donatorer årligen.