Radar

Skola evakueras efter kemikalieläckage

Flera klasser på en skola på Tjörn har evakuerats efter att man funnit att en farlig kemikalie sitter i väggarna, meddelar SVT Väst. Det handlar om så kallade syllar, en sorts bjälkar, som på 1960-talet ströks med ett medel innehållande pentaklorfenol, som skulle skydda mot röta, men som i kontakt med fukt bildar klor-anisoler. Men för ett år sedan började elever och barn på skolan känna lukt och drabbas av huvudärk, få problem med luftrören, hudproblem och känna av trötthet. Nivåerna av kloranisol är dock låga och ska inte ge upphov till cancer, säger exporter.

Flera av de klasser som drabbats värst har flyttats till andra lokaler under saneringen. Men många klasser är kvar på skolan då de ännu inte har funnit ersättningslokaler för alla.