Radar

Första elfärjan beställd

Älvfärjan Älveli lägger till.

Nu har Göteborgs första el-drivna passagerarfärja beställts av Västtrafik. Den väntas sättas in i trafik i december 2018 och kommer att fungera som en älvskyttel mellan Lindholmen och Stenpiren.

Trafiken över älven ökade med 18 procent under första halvåret 2017, jämfört med samma period 2017. Den nya färjan gör att trafiktätheten kommer att öka till var femte minut istället för var sjunde.

Båten kommer att köra på el i fyra timmar varje dag, men hinner inte ladda vid stationerna utan går över till annat drivmedel när batterierna tar slut. Det gör att den nya färjan minskar utsläpp av koldioxid, kväveoxid och artiklar med en tredjedel.