Radar

Missbruket av opioider kan jämföras med en ”epidemisk kris”

En narkotikamissbrukare i Pakistan med sin spruta.

Det ökande missbruket av opioider dödar varje år mängder av människor och har enligt FNs narkotikaorgan UNODC nu lett till en kris av ”epidemiska proportioner”.

Den senaste upplagan av FN-organets årliga rapport om narkotikasituationen i världen varnar för en oroande trend när det gäller den globala narkotikaanvändningen. År 2015 uppges närmare en kvarts miljard människor ha tagit droger vid minst ett tillfälle. Närmare 30 miljoner av dessa beräknas ha fått hälsoproblem på grund av sin droganvändning, däribland genom att ha utvecklat ett beroende.

Enligt UNODC är opioider den narkotikatyp som skadar flest, den står bakom 70 procent av alla negativa hälsokonsekvenser som narkotikan orsakar i världen. Samtidigt ökar produktionen av opioider.

– Det är fråga om en dramatisk epidemi. Opioiderna ligger högst upp när det gäller hälsoproblemen, säger UNODCs chef för narkotikaprevention, Gilberto Gerra, till IPS.

Användning av opioider som heroin, morfin och fentanyl riskerar att leda till dödliga överdoser. Men de ökar också risken för hiv och hepatit C.

I världen uppskattas 190 000 människor ha dött av drogrelaterade orsaker under 2015, och en mycket stor andel av dessa dödsfall berodde på missbruk av opioider.

Opioidkrisen har drabbat många av världens länder, men särskilt USA, där uppskattningsvis en fjärdedel av alla drogrelaterade dödsfall i världen inträffar.

Antalet dödsfall i överdoser i USA har ökat dramatiskt, från 17 000 till hela 52 000 fall mellan 1999 och fram till 2015. Den senaste siffran är den högsta som hittills har registrerats.

Gilberto Gerra understryker att de amerikaner som nu dör på grund av missbruk av opioider än fler än de soldater som stupade under hela Vietnamkriget.

I den amerikanska delstaten Maryland har antalet dödliga överdoser ökat mycket snabbt på senare år. Under det senaste decenniet har antalet dödsfall på grund av den syntetiska opioiden fentanyl 38-faldigats. I ett försök att möta krisen har delstatsguvernören Larry Hogan utlyst ett nödläge.

Vissa amerikanska delstater har skärpt restriktionerna för utskrivning av opioider som läkemedel. Men Gilberto Gerra understryker behovet av att också arbeta förebyggande, för att minska efterfrågan.

– Om så många människor använder legala läkemedelsopioider finns det en risk för att hårdare restriktioner för utskrivning leder till att många istället börjar använda heroin, säger han till IPS.

Att missbruket av heroin har ökat kraftigt i USA hänger enligt experter samman med utskrivningen av opioider på apoteken.

I många länder i världen råder det samtidigt brist på behandlingsalternativ för narkotikamissbrukare. Enligt UNODC har bara en av sex missbrukare möjlighet att få vård.

Gilberto Gerra betonar behovet av att missbrukare erbjuds behandling, samt att läkare och övrig vårdpersonal övervakas noga för att undvika en överförskrivning av opioider. Han menar samtidigt att det är viktigt att narkotikainnehav för eget bruk inte ska vara kriminaliserat, eftersom det kan leda till att människor undviker att söka vård av rädsla för att bli bestraffade.

– Vi kan inte bemöta människor som är beroende av droger med en straffinriktad inställning. I stället måste vi säga att vi finns, vi förstår din situation och att du har problem, du är välkommen och vi ska försöka hjälpa dig och din familj att hantera problemet med humana metoder som är forskningsbaserade, säger Gilberto Gerra till IPS.