Radar

Varierande närvaro i fullmäktige

Daniel Bernmar (V) är bäst av kommunalråden på att närvara vid möten.

Hur ofta Göteborgs kommunalråd infinner sig på kommunfullmäktiges möten varierar rejält, visar en kartläggning från SVT Nyheter väst. Bäst närvaro har Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Jonas Ransgård (M). Socialdemokraten Johan Nyhus hamnar i botten av listan med en frånvaro på 30 procent.

Stadens 18 kommunalråd är heltidsanställda och har en lön på ungefär 62 000 kronor under 2017.