Radar

Satsningar på klimatsmart jordbruk avgörande

Bevattningsanläggning i Kakamas i Sydafrika.

Afrika står för en mycket liten del av världens koldioxidutsläpp. Samtidigt drabbas flera av kontinentens länder hårt av klimatförändringarna. Enligt nätverket för internationell jordbruksforskning, CGIAR, krävs det snabba satsningar på ett klimatsmart jordbruk i Afrika.

Afrikas länder står bara för fyra procent av världens samlade utsläpp av växthusgaser samtidigt som sex av de tio länder som drabbats hårdast av klimatförändringarna finns på kontinenten, enligt CGIAR.

Nätverkets chef Elwyn Grainger-Jones säger till IPS att ökningen av antalet extrema väderfenomen som torkor, översvämningar och ovanligt höga eller låga temperaturer kommer att få stora konsekvenser för det afrikanska jordbruket och utgör ett hot mot regionens matdistribution.

Småbönder och personer som lever på inkomster från jordbruket kommer att drabbas, vilket i sin tur hotar en tryggad livsmedelsförsörjning i regionen, enligt Elwyn Grainger-Jones, vars nätverk består av 15 oberoende forskningsinstitut som sammanlagt sysselsätter åtta tusen forskare och andra medarbetare.

Samtidigt understryker han att jordbruket och den globala livsmedelsindustrin står bakom nästan en tredjedel av världens utsläpp av växthusgaser.

– Detta måste snabbt åtgärdas, säger Elwyn Grainger-Jones.

En av CGIARs uppgifter är att bidra med att hjälpa utvecklingsländer att övergå till en mer hållbar matproduktion, med en minskning av utsläpp och förstörda marker, förbättrad vattenanvändning och ett minskat slöseri med mat. Målet är ett mer klimatsmart jordbruk. – Vi arbetar också för en tillämpning av nya forskningsresultat för att få fram nya modeller och metoder inom jordbrukssystemen.

Det handlar om allt från rådgivning om näringsfrågor till nya metoder för att använda sig av information från satelliter.

Eftersom många människor i Afrika inte har en tryggad livsmedelsförsörjning samtidigt som jordbruket utgör ryggraden i regionens ekonomi finns det enligt CGIAR ett akut behov av att anpassa jordbruket till mer extrema väderförhållanden.

Elwyn Grainger-Jones säger att de klimatrelaterade riskerna för skördar, boskap och fiskeindustri förväntas bli fler under de kommande decennierna. I synnerhet gäller det de låginkomstländer där förmågan att anpassa sig till nya förhållanden är som sämst.

– Det finns ett akut behov av att genomdriva klimatsmarta lösningar som hjälper småbönder att anpassa sig till ett föränderligt klimat.

Klimatsmart jordbruk går ut på att satsa på metoder och tekniker som på ett hållbart sätt ökar produktiviteten, ger bönder stöd till anpassningsåtgärder samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar. Enligt Elwyn Grainger-Jones finns det redan nu tekniker och rekommendationer som kan börja användas.

– Men på lite längre sikt behövs det ett fortsatt stöd till forskning om nya metoder för att anpassa och upprätthålla en hållbar matproduktion. I takt med klimatförändringarna och att befolkningar växer kommer jordbruket bara att bli allt mer pressat.

Elwyn Grainger-Jones säger att det inte bara handlar om att producera mer mat – utan också mer näringsriktig mat.