Radar

Så mycket släpper byggmaskinerna ut

Trafikkontoret har låtit undersöka hur mycket maskinerna i byggentreprenader påverkar klimatet. Rapporten visar att det skulle ha stor effekt att välja miljövänliga drivmedel.

Det byggs på längden och tvären i Göteborg just nu. För att få ökad kunskap om byggentreprenadernas klimatpåverkan har Trafikkontoret genomfört ett pilotprojekt på byggarbetsplatsen i Tuve centrum där man mätt drivmedelsförbrukningen i arbetsmaskinerna.

Resultatet av undersökningen visar att maskinerna förbrukade drygt 25 ton drivmedel under de 3 800 timmar som de var i bruk. Utsläppen beräknades till 55 ton koldioxid, vilket motsvarar 18 tur- och returresor mellan Sverige och Thailand.

I mätningarna ingår inte tomgångskörning. Detta togs bort efter krav från branschaktörerna.

I rapporten konstateras att valet av drivmedel i fordonen har stor betydelse för klimatpåverkan. Skulle man använda diesel gjord på 100 procent förnyelsebara bränslen hade utsläppen minskat till 9 ton koldioxid, enligt beräkningarna. Man slår också fast att val av miljövänliga drivmedel skulle ha väl så stor effekt på klimatet som att planera entreprenaden på ett effektivt sätt.