Radar

Göteborgsförslag om solcellspark ska utredas

Göteborgs energi ska utreda möjligheterna för en solcellspark i Göteborg sedan Gertrud Ingelman lämnat in ett Göteborgsförslag.

Med grund i ett medborgarförslag ska Göteborg energi utreda möjligheterna för en solcellspark i Göteborg.

– Det känns väldigt positivt, säger Gertrud Ingelman som lämnade in förslaget.

”Göteborgs kommun bör utreda hur man kan initiera ett projekt med solcellspark i Göteborg. Den kan finansieras med gröna obligationer samt möjlighet för kommuninnevånarna att teckna andelar. (…) Solceller är en viktig del i att fasa ut fossila bränslen och rädda klimatet.”

Så lyder delar av det Göteborgsförslag som Gertrud Ingelman lämnade i mitten av maj i år. Nu har styrelsen för Göteborg energi AB meddelat att man ställer sig positiv till förslaget och ska tillsätta en intern utredning.

Beskedet möttes med glädje av Gertrud Ingelman.

– Det känns jätteroligt. Om Göteborg ska kunna nå sina klimatmål är just energiproduktion väldigt centralt, och det finns ingen chans att nå målen om inte Göteborg energi bygger ut den förnybara elproduktionen med vind- och solel.

I Solcellstoppen 2017, som baseras på siffror från Energimyndigheten över solcellsanläggningar inom elcertifikatsystemet, hamnar Göteborg först på 200 plats bland Sveriges kommuner.

Den installerade effekten från solceller var 5 watt per invånare, att jämföra med listettan Ödeshög där effekten var 72,6 watt per invånare.

Med sitt läge vid kusten har Göteborg stora möjligheter att bli en bättre stad för solel, men det gäller att man tar tag i frågan ordentligt, menar Gertrud Ingelman.

– Göteborg har bra klimatmål, men nu måste det gå från ord till handling.

Hon nämner Göteborg energis ”solkarta” som ett bra initiativ. Där kan man ta reda på hur väl en viss fastighets tak lämpar sig för att installera solceller på.

– Om man kan använda stadens tak finns en stor potential, men man måste också reservera mark för solcellsparker. En solcellspark ska kunna visa på lösningar så att bostadsrättsföreningar, privatpersoner och företag ska kunna komma dit och få inspiration, säger hon.

Göteborg energi meddelar att utredningen om solcellsparken ska vara färdig den 31 oktober i år.