Radar

Över 70 000 rohingya uppges vara på flykt från Burma

Flyktingar tillhörande rohingyafolket motas bort av bangladeshiska kustbevakningen.

Nya våldsutbrott i delstaten Rakhine i Burma har lett till att över 70 000 rohingya nu uppges befinna sig på flykt. Många från den förföljda muslimska minoritetsgruppen har tagit sig över gränsen till grannlandet Bangladesh.

I slutet av förra veckan uppgav FN:s migrationsorgan IOM att över 18 000 rohingyas efter den senaste tidens våldsutbrott hade tagit sig över gränsen till Bangladesh medan ytterligare många tusentals befann sig i ett ingenmansland mellan de båda länderna.

På söndagen uppgav Vivian Tan vid FN:s flyktingorgan UNHCR till al-Jazira att antalet flyktingar som flytt över gränsen nu stigit till över 70 000.

Flykten har föranletts av att den burmesiska militären genomfört ”upprensningsaktioner” sedan arméposteringar den 25 augusti ska ha blivit attackerad av gerillagruppen Arsa. Det är attacker som ska ha kostat 110 människor livet. Armén anklagas för att efter detta ha bränt ner byar och genomfört nya attacker mot minoritetsgruppen.

En del av flyktingar ska ha flytt över gränsfloden Nauf och bangladeshiska gränsvakter har bärgat lik ur floden där många flyktingar omkommit.

FNs kommissionär för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’ad al-Hussein, fördömde i förra veckan i ett pressmeddelande attackerna mot arméposteringarna – och de burmesiska myndigheternas agerande. Han sade att ”årtionden av återkommande och systematiska människorättsbrott” med stor sannolikhet bidragit till att ”göda en våldsam extremism” som alla förlorar på.

Så sent som i oktober förra året genomförde den burmesiska armén en liknande insats efter att gränsstationer hade blivit attackerade, vilket ledde till att närmare 90 000 människor från folkgruppen rohingya tvingades på flykt. Enligt FNs högkommissariat för mänskliga rättigheter, OHCHR, talar mycket för att de aktioner som då genomfördes av armén skulle kunna klassas som brott mot mänskligheten.

Det är anklagelser som de burmesiska myndigheterna vid upprepade tillfällen har tillbakavisat. Sedan länge har dock den burmesiska regimen fört en mycket exkluderande politik gentemot minoritetsgruppen, ifrågasatt deras medborgarskap, begränsat deras rörelsefrihet och förvägrat dem olika former av sociala tjänster. Det har lett till att en majoritet är statslösa och lever i djup fattigdom.

FNs flyktingorgan UNHCR har länge hävdat att den muslimska minoritetsgruppen är en av världens mest ”exkluderade, förföljda och sårbara” folkgrupper. Hanif Hassan Ali Al Qassim, som är ordförande för organisationen Geneva Centre for human rights, uppmanar den burmesiska regeringen att agera för att förhindra de människorättsbrott som begås mot civilbefolkningen i samband med den militära upptrappningen i delstaten Rakhine.

– De upprörande vittnesmål som kommer från rohingyas som flyr från Burma bekräftar att allvarliga människorättsbrott begås mot civilbefolkningen. Världssamfundet kan inte vända bort blicken från den oroväckande situation som råder i Burma. Vi uppmanar till att förföljelserna av rohingya omedelbart upphör, säger Hanif Hassan Ali Al Qassim.

Den nya våldsvågen i Rakhine inleddes bara dagar efter att en internationell rapport om situationen i delstaten hade publicerats av en kommission ledd av FNs tidigare generalsekreterare Kofi Annan. Rapportförfattarna rekommenderar bland annat att den burmesiska regeringen ser över landets medborgarlagar, ger rohingya rätten att röra sig fritt samt genomför socioekonomiska investeringar i Rakhine. Om dessa åtgärder inte genomförs är riskerna för nya våldsutbrott och en tilltagande radikalisering stora, enligt Kofi Annan, som understryker att detta dessutom ytterligare skulle förvärra den svåra fattigdom som råder i delstaten.

IOMs chef William Swing uppmanar samtidigt omvärlden att bidra med mer stöd till de flyktingar som tagit sig till Bangladesh, ett land som under flera decennier har varit en fristad för närmare en halv miljon rohingya.

Burmas ledare Aung San Suu Kyis kontor har samtidigt anklagat internationella hjälporganisationer för att hjälpa ”terrorister”, vilket lett till en oro för biståndsarbetares säkerhet. Zeid Ra’ad al-Hussein säger att dessa ”obevisade anklagelser” mot internationella biståndsorganisationer väcker stor oro och kan leda till att det blir omöjligt för dem att nå ut med nödvändig humanitär hjälp.

– Sådana uttalanden är oansvariga och leder bara till ökad rädsla och risk för mer våld, säger han i ett pressmeddelande.