Radar

Få gängkriminella hoppar av

Stadens särskilda instatser för att förmå kriminella som ingår i organiserad brottslighet att hoppa av har inte gett några konkreta resultat. Det visar SVTs Uppdrag granskning. Det är Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet som haft den här uppgiften under sex år, utan att ett enda person har kunnat omvändas.

Uppdrag granskning har särskilt inriktat granskningen på de kriminella gäng som verkar i stadsdelen Biskopsgården, där 20 individer totalt har blivit lagförda för 350 brott, däribland flera skjutningar.

I år har dock stadsdelen varit förskonad från skjutningar men enligt polisen är det för tidigt för att dra positiva slutsatser om utvecklingen.

Så sent som i söndags i förra veckan sköts en man i stadsdelen Tynnered i Göteborg, kvällstid, i närheten av en förskola. Han vårdas på sjukhus för allvarliga skador.