Energi

Sentient

Fredag 1 september till lördag 2 september

Dans

Vad händer när vår kropp är medveten om omgivningen, men väljer att inte lyssna på dess varningssignaler? Verket Sentient har sitt ursprung i det här temat. På scenen skapar fyra dansare olika situationer som konstant förändrar relationerna dem emellan. Ett gästspel från Kompani Baldal och Kivimäki.

Tid: 19.00–20.00, 1–2 september Plats: Folkteatern Kostnad: 140–200 kronor.