Radar

Ny satsning ska hjälpa Latinamerikas fattigaste

Kvinnor från ursprungsbefolkningar, som dessa bönder i Bolivia, är en av de grupper som det varit svårast att nå ut till i satsningar för att bekämpa fattigdomen i Latinamerika.

En ny internationell satsning har denna vecka lanserats i Latinamerika i syfte att öka stödet till de 33 miljoner människor i regionens landsbygdsområden som fortfarande lever i extrem fattigdom.

Bakom satsningen står FNs jordbruksorgan FAO och Internationella fonden för jordbruksutveckling, Ifad. FAOs regionchef Julio Berdegué säger till IPS att det finns 33 miljoner människor på Latinamerikas landsbygd som lever i så svår fattigdom att de inte har råd med en balanserad kost eller kan köpa de kläder de behöver.

– Vi kommer inte att kunna hjälpa dem ur fattigdomen genom att använda samma strategier som användes för 20 år sedan, säger Julio Berdegué.

Andelen fattiga på landsbygden har minskat kraftigt sedan 1990, från 65 procent till 46 procent. Under samma period har andelen som lever i extrem fattigdom minskat från 40 till 27 procent. Snabbast gick dock fattigdomsminskningen fram till 2007, sedan dess har utvecklingen gått betydligt långsammare – bara en femtedel så fort per år jämfört med fram till 2007.

För att sätt fart på utvecklingen har de båda organen denna vecka lanserat en gemensam allians mot fattigdomen på Latinamerikas landsbygd.

Julio Berdegué säger att utplaningen av fattigdomsbekämpningen bland annat hänger samman med att den allmänna ekonomiska tillväxten i regionen har minskat. Han understryker att en hållbar kamp mot fattigdomen kräver en ekonomisk utveckling i regionens landsbygdsregioner.

– Den bästa strategin mot fattigdomen på landsbygden handlar om att skapa riktiga arbeten som ger bättre löner, säger Julio Berdegué från organets regionala huvudkontor i Santiago.

Han menar att även om utvecklingen har gått framåt så återstår nu kampen mot de svåraste formerna av fattigdom, som är av strukturell karaktär. Som exempel nämner han Chile där färre än tre procent av befolkningen på landsbygden numera lever i extrem fattigdom.

Men de som återstår är kvinnor från ursprungsbefolkningar som lever på avlägsna platser, vilket i sin tur innebär att det blir extra svårt att nå ut till dessa grupper.

Luiz Carlos Beduschi, som arbetar med policyfrågor vid FAO, säger att ett av de viktigaste programmen som riktats mot fattigdomen i Nicaragua bestod av en satsning där extremt fattiga människor fick dräktig boskap och tillgång till tekniska lösningar.

– I ett fall visade sig en kvinna ha mycket stor potential som entreprenör. Hon fick en ko och i dag, åtta år senare, har hon 17 kor. Hennes dotter har kunnat studera och är numera utbildad tandläkare, berättar Luiz Carlos Beduschi.

Han menar att de extremt fattiga i första hand inte behöver råd, utan snarare tillgång till lån till rimliga räntor.

– Vi behöver en ny strategi för en ny tid, säger Luiz Carlos Beduschi.

I samband med att den nya alliansen lanserades samlades en stor grupp experter denna vecka i Santiago för att diskutera vilka nya strategier som kommer att krävas för att bekämpa fattigdomen på landsbygden. De slutsatser man kommer fram till ska sedan leda till satsningar som kommer att pågå de kommande två åren, med hjälp av regionens regeringar.

– Vi vill inte använda de kommande sex månaderna till att skriva dokument, utan kommer att vända oss till länderna med dessa strategier efter förmåga och så fort vi kan, säger Julio Berdegué.

Bland annat kommer man att satsa på arbetsmarknadsfrågor på landsbygden, där väldigt många arbetar inom den informella sektorn och kvinnor har mycket svårt att få arbeten. En annan viktig fråga är jämställdhet, något som tidigare varit eftersatt.

– Många av dessa 33 miljoner människor är fattiga i första hand på grund av att de är offer för bristande jämställdhet. En fattig kvinna från ursprungsbefolkningen är drabbad på flera nivåer – på grund av sitt kön, sin etnicitet, sin hemort, och dessutom av ekonomiska orättvisor, säger Julio Berdegué.

Han säger att det numera finns en generation av kvinnor i Latinamerika som har en utbildning som deras mammor inte ens kunde drömma om. Men samtidigt krävs det andra typer av program för de kvinnor som fortfarande lever i fattigdom jämfört med tidigare.

– Samma satsningar som har hjälpt män på landsbygden att undkomma fattigdom fungerar inte lika bra för kvinnor. Vi måste skapa en arbetsmarknad som gör det möjligt för kvinnor att få tillgång till riktiga anställningar. De arbetar redan nu mycket, men på sina åkrar eller utan lön inom den informella sektorn, säger Julio Berdegué.

Han understryker att nya program mot fattigdomen helt enkelt måste ha ett fokus på jämställdhetsfrågor för att bli framgångsrikt.

– Utan det kommer vi ingenstans, slår han fast.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV