Förstasidan

Malin Bergendal

Glöd – Ledare

”Fredade zoner behövs, även mot myndighetsingripanden. Tanken att de inte skulle behövas bygger på att myndigheter alltid har rätt och aldrig fattar dåliga beslut som någon behöver skydd från.”