Radar

Göteborg i unikt cykeldataprojekt

Nu ber trafikplanerarna cyklisterna om input via GPS för att göra infrastrukturen bättre i stan.

I Göteborg ska trafikplanerarna prova att samla in GPS-data från cyklister för att förbättra trafikplaneringen. Pilotprojektet är först i sitt slag i Sverige.

Sedan länge tillbaka samlas data in från biltrafik där både bilister i realtid och trafikplanerare kan ta del av datan och planera såväl enskilda resor som helt ny infrastruktur, via appar och hemsidor. Ofta handlar det om insamling av resedata via GPS i resenärernas mobiltelefoner. Nu planerar Göteborg och Trafikverket att prova tekniken även för cykeltrafik i ett forskningsprojekt.

– Man vet inte så mycket om hur folk cyklar i Sverige. Kommunerna gör resvaneundersökningar med hjälp av enkäter och mäter ibland hur många cyklister som passerar på ett visst ställe, men det finns ingen mer kvalitativ data, beskriver Erik Stigell, trafikkonsult på Trivector, det företag som genomför insamlingen.

Sådant som man hoppas upptäcka med hjälp av datan är till exempel om det finns platser som cyklisterna ofta undviker, om det är någon del av stan som har ovanligt långa omvägar till de vanligaste destinationerna – ojämlikheter i trafiksystemet. Möjligen kan det även bidra till att jämna ut historiska ojämlikheter mellan bil- och cykeltrafik.

– Cykeln har tidigare setts som andra klassens färdmedel. Man har planerat städerna efter bilar och tyngre kollektivtrafik, medan cykeln har setts som ett fritids- eller lekredskap. Men detta har ändrats de senaste 10–15 åren. Klimatet och hälsoeffekterna är två anledningar. Nu är cykeln hipp och en del av en aktiv livsstil. Cykeln har fått en renässans, menar Erik Stigell.

Målet är att samla ihop 2 000 personer som är beredda att dela med sig av sina resedata under en till två veckor i höst. Antingen använder man sig av befintliga appar såsom Runkeeper, Moves eller Strava eller Trivectors egenutveckade TRaveIVU. Man anmäler sig på samlacykeldata.nu.

Risken för att kommunerna får stora kostnader om brister i cykelinfrastrukturen exponeras verkar inte skrämma städernas representanter, menar Erik Stigell.

– Nej, jag skulle säga att det är många som är intresserade. Göteborg hade en väldigt öppen inställning till det här för att kunna utveckla sin trafikplanering. Det var därför vi ville jobba med dem.