Radar

Förnyelsebar energi på frammarsch

Solenergi är den billigaste formen av energi i Kina, Indien och Brasilien, rapporterar Bloomberg.

Fossila bränslen och bensinbilen kan bli ett minne blott när världen ställer om. Experter menar att vi står inför en vändpunkt som innebär den snabbaste och mest omfattande omvandlingen av transporter i människans historia.

Förra året blev solenergi den billigaste formen av energi i 58 framväxande ekonomier, däribland Kina, Indien och Brasilien, rapporterar Bloomberg. I Europa stod förnyelsebar energi för 86 procent av de nya energikällorna som lades till EUs kraftnät förra året. Inom tio år kan solenergi bli det billigaste energislaget i många delar av världen.

Frank Rijsberman, generaldirektör för klimatorganisationen Global green growth institute, är en välkänd expert på hållbar utveckling och före detta chef för den rådgivande gruppen för internationell jordbruksforskning, CGIAR.

Han menar att solenergi och självgående elfordon kommer att ta över inom några år.

– Nya affärsmodeller kommer att ge människor möjlighet att beställa en bilresa med hjälp av telefonen. Privatägda bilar kommer inte att behövas.

Frank Rijsberman tror att denna förändring kommer att ske lika snabbt som övergången från häst och vagn till bilar för hundra år sedan.

Frank Rijsberman citerar Tony Seba, entreprenör och lärare vid Stanforduniversitetet, som dödförklarat bilen som vi i dag känner den. Tony Seba förutspår att den industriella eran av transporter och energiproduktion baserad på fossila bränslen kommer att vara över 2030.

Grantham-institutet vid Imperial College i London som är inriktat på forskning om klimatförändringar och organisationen Carbon tracker initiative upprepar samma slutsatser i en ny rapport.

De menar att elfordon och solpaneler kommer att dominera 2020 och tvinga fram en omvälvning av energisektorn som kommer att leda till att efterfrågan på olja och kol inte längre kommer att öka.

– En betydande del av investeringarna flyttas från fossila bränslen till alternativa energikällor, i synnerhet i länder som har bindande mål för förnyelsebar energi som i Europa, säger Frank Rijsberman.

Han menar att de största hindren för att kunna skapa infrastruktur för hundra procent ren energi är subventionerna av fossila bränslen och befintlig lagstiftning.

– G20-länderna lovade 2009 att avskaffa dessa subventionerna – ändå finns de ännu kvar, säger Frank Rijsberman.

Globalt sett uppgår subventionerna av fossila bränslen till motsvarande 450 miljarder dollar per år, enligt honom. Även afrikanska regeringar med begränsade budgetar och många motstridiga prioriteringar subventionerar fortfarande fossila bränslen i nivå med mellan 20 och 25 miljarder dollar per år, enligt Frannie Laeutier vid Afrikanska utvecklingsbanken.