Radar

Var sjunde elev är inblandad i mobbing

Många mellanstadiebarn blir antingen mobbade eller utsätter andra barn för mobbing. Enligt en ny rapport från Center för skolutveckling har antalet elever i mobbingsituation ökat från var tolfte till fler än var sjunde elev.

– Vi ser en långsam, men stadig ökning av mobbningen under den senaste femårsperioden. Det senaste året sticker ut lite för att det är fler flickor än tidigare som uppger att de mobbats. Sverige har tappat och är inte längre ledande i världen på att förebygga mobbningen, säger Göran Englund, utvecklingsledare på Center för skolutveckling, till Vårt Göteborg.