Radar

Sparkrav på Lundby

Ett stort underskott har upptäckts i stadsdelen Lundby på Hisingen, och fört med sig sparkrav. Dock verkar inte ”kärnverksamheternas” drift drabbas så hårt.

Färre barn i stadsdelens skolor än budgeterat och högre kostnader för boenden till ensamkommande unga än vad den statliga ersättningen kunnat finansiera. Det är några av orsakerna till det uppdagade underskottet på 22 miljoner i stadsdelen.

För att få ihop budgeten skjuter stadsdelen till pengar från det egna kapitalet och senarelägger en utredning om lokalt tillredd mat på äldreboendena, samt öppnandet av ett medborgarcentrum. Det beslutade stadsdelsnämnden på tisdagkvällen.

När SVT Nyheter Väst frågar Håkan Hallengren (s), ordförande i stadsdelsnämnden varför underskottet upptäcktes så sent pekar han på den svåra personalsituationen inom socialtjänsten.

– Vi har haft så stor personalomsättning bland våra socialsekreterare och även chefer som jobbat på individ- och familjeomsorgen att de skenande kostnaderna inte upptäckts i tid. Något som vi nu har kontroll på, säger han och menar därtill att skolorna inte ska påverkas nämnvärt av den uppkomna situationen.