Radar

Aurora 17 möter motstånd

I september startar den omdebatterade militärövningen Aurora 17. Förespråkarna talar om utveckling och motståndarsidan mobiliserar sig.

Syre Göteborg har följt utvecklingen hos både försvaret, som pratar om en ökad förmåga att ge och ta emot militärt stöd, och organisationer som tycker att militärövningen hotar vår alliansfrihet. I lördags var det möte i Brunnsparken, som förberedelse inför en motdemonstration som ska äga rum 16 september. Gräsrotsaktivisten Lars Evert Holm berättar att över 30 organisationer i Göteborg sprider information tillsammans.

– Genom Aurora 17 tillämpas värdlandsavtalet för första gången, och detta är ett närmande till Nato från Sveriges sida. Som medlemmar i Nato förlorar vi vår alliansfrihet – den har tjänat oss bra i 200 år, säger Holm.

På försvarsmaktens hemsida säger Olof Johansson, planeringsansvarig för armén i Aurora, att försvaret försöker minimera sin påverkan i området.

– För att kunna lösa uppgiften behöver vi ta plats. Det hoppas vi att Sveriges befolkning förstår och respekterar. Vi finns ju för deras skull, säger Johansson.

Det iscensatta kriget med sina 19 000 deltagande soldater från åtta länder beräknas kosta cirka 583 miljoner kronor.

– Den vanligaste frågan vi får är vad som händer om Putin kommer. Vi hör inga sådana signaler och tror att det är ett uppmålat hot som inte svarar mot verkligheten, säger Holm och bjuder in alla intresserade att delta i kommande demonstration.