Radar

Samarbete gynnar unga flyktingar

De rödgröna vill sänka hastigheten i centrum till 30 kilometer i timmen.

Göteborgs stads samarbete med idéburna verksamheter har fungerat bra när det gäller att ta hand om ensamkommande flyktingbarn. Det visar ny forskning som kommer presenteras under Almedalsveckan och Syre Göteborg tagit del av.

I forskningsrapporten om IOP, Idéburet offentligt partnerskap, som genomförts av Henrik Eriksson på Chalmers, Thomas Scheider vid Jönköpings akademi och Inga Narbutaite Aflaki på Karlstads universitet har de studerat de samarbete som finns i Göteborg mellan stadens sociala enheter och hjälporganisationer.

– Den visar att idéburet och offentligt partnerskap faktiskt fungerar i praktiken. Att man har hittat en ny samarbetsform som fungerar bättre för de individer som partnerskapet gäller, i det här fallet ensamkommande flyktingbarn, säger Henrik Eriksson, forskare på Chalmers.

Partnerskapet som genomförts i Göteborg är landets hittills största. Fördelarna enligt forskarna är att de olika organisationerna kan bidra med sina specifika kompetenser.

Rent praktiskt har det i Göteborg inneburit att de ensamkommande har utöver boende exempelvis har kunnat få ta del av praktik, stödsamtal och fadderverksamhet. I och med att det är en ny sorts form av välfärdstjänst finns en del juridiska svårigheter att reda ut, men forskarna menar att det nu finns stöd för fler kommuner att våga sig på formen.

De idéburna organisationer som ingått i samarbetet i Göteborg är Bräcke diakoni, Göteborgs räddningsmission, Skyddsvärnet, Röda korset, Reningsborg, Göteborgs kyrkliga stadsmission och Karriär kraft service.