Zoom

Hallå där! …

… Emma Naqvi, en av Göteborgs stads nya jordbrukskoordinatörer.

Göteborgs stad har fått två nya jordbrukskoordinater. Emma Naqvi och Olof Olsson är nyaställda på en helt ny post och kommer arbeta med att underlätta arbetet för dem som vill odla på stadens nya testbäddar för ekologisk och kommersiell matproduktion. Syre Göteborg tog ett snack med Emma.

Vad innebär ditt jobb som jordbrukskoordinator?

– Fastighetskontoret har fått i uppdrag att se till att stadens mark i större utsträckning ska användas till att odlas ekologisk mat på. Vi vill att människor ska kunna göra odlingskarriär, det vill säga börja odla som hobby, kunna skala upp till en större odling för att testa en affärsidé och kanske senare skaffa ett jordbruksarrende. Just nu har vi testbäddar i Angered och Skogome, där jag är med och pratar med odlarna för att se vad de behöver och stötta dem.

Vad brinner du extra mycket för?

– Jag har arbetat mycket med sociala frågor och hur trädgård och natur kan bidra till bättre hälsa och stadsutveckling. Jag vill tillgängliggöra odlingsmark för människor som annars inte har tillgång till detta samt göra dem medvetna om frågor som matsäkerhet, om att hur vi äter påverkar vårt klimat och hur vi kan värna biologisk mångfald i vår stad kopplat till odling.

På vilket sätt bidrar stadsodling till social integration?

– Genom att det skapar mötesplatser. Kontaktytor och arbetstillfällen. När vi odlar så suddas olikheter ut, såsom varifrån man kommer och vilken bakgrund man har. Det är odlingen som är det viktiga. Genom den kan man mötas.

Vad odlar människor i testbäddarna?

– Det är en stor diversitet. Vi har nu mest grönsaksodling men på sikt har vi tankar på svampodling och vindruvor. Någon odlar bara grönsaker som sedan ska syras, kryddor från Mellanöstern, stora mängder koriander och kryddor som inte finns i Sverige och en odlar humle för att sälja till de lokala mikrobryggerierna.

Varför tror du att Kajodlingen har lyckats så bra?

– De har ett väldigt driv, det är inspirerande att se. De visar också upp att det finns en efterfrågan på ekologisk och närproducerad mat. Personerna som driver Kajodlingen har också bra kontakter i restaurangbranschen.

Vilka är dina bästa tips till blivande stadsodlare?

– Kontakta oss på Fastighetskontoret för att få råd och tips. Martin. Berg@fastighet.goteborg.se. Nätverket av stadsodlare är väldigt trevligt och det är generöst med att dela med sig av idéer och erfarenheter. Använd det. Om du vill odla för att försörja dig, se till att ha kvar en inkomst vid sidan av första tiden. Efter ett år har odlare kanske en bättre bild av vad man skulle kunna tjäna på sin produktion och vad man behöver för att utvecklas. Det kan ta tid att etablera sig.