Radar

Kvinnor i arbete avgörande för ekonomin

Om fler kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden skulle det kunna ge biljoner dollar i tillskott till världsekonomin. Det visar en ny ILO-rapport.

Om skillnaderna mellan män och kvinnors deltagande i arbetslivet skulle minska med en fjärdedel till 2025 skulle det kunna ge ett tillskott på 5,8 biljoner dollar till världsekonomin och öka skatteintäkterna med 1,5 biljoner dollar, enligt en ny rapport med titeln World Employment and Social Outlook: Trends for women.

Rapporten från Internationella arbetsorganisationen, ILO, presenterades den 15 juni i samband med ett möte i Genève om att skapa bättre villkor för kvinnor i arbetslivet.

Även om färre kvinnor än män arbetar är det svårare för kvinnor att få ett arbete.

”Att hjälpa kvinnor ut på arbetsmarknaden är ett viktigt första steg,” skriver ILO i rapporten.

Knappt hälften av världens kvinnor förvärvsarbetar jämfört med 76 procent av männen. Situationen förväntas förbli oförändrad även nästa år. G20-länderna, 19 av världens största ekonomier samt EU, gav 2014 löfte om att skillnaderna mellan män och kvinnors deltagande i arbetslivet ska minska med en fjärdedel till 2025.

Det skulle generera enorma skatteintäkter, framför allt i länder i Nordafrika och Sydasien, enligt ILO.

– Faktumet att hälften av världens kvinnor står utanför arbetsmarknaden när 58 procent av alla kvinnor skulle vilja ha ett arbete är ett tydligt tecken på att det finns stora utmaningar när det gäller möjligheter för kvinnors deltagande i arbetslivet, säger Deborah Greenfield, ILO:s biträdande generaldirektör.

Hon säger att det viktigaste nu är att beslutsfattare ser till att ta itu med de hinder som kvinnor möter på väg ut i arbetslivet och på arbetsplatser.

ILO påpekar att det är viktigt att mäns och kvinnors roller på arbetsplatser omdefinieras. Den nya rapporten understryker också behovet av att främja lika lön för lika arbete, att ta itu med grundorsakerna till segregeringen på arbetsmarknaden, erkänna och värdesätta obetalt omsorgsarbete, likväl som att förändra institutioner för att förhindra diskriminering, våld och trakasserier på arbetsplatser.

Länder bör genomföra en politik som förbättrar möjligheterna till balans mellan arbetsliv och familjeliv samt skapar och skyddar kvalificerade jobb inom omsorgsområdet, uppger rapportens huvudförfattare, Steven Tobin.